Test čištění - srovnání technologií čištění DPF a katalyzátorů

/ Reference / Test čištění - srovnání technologií čištění DPF a katalyzátorů

Cleantaxx jako jediný na trhu dbá na čištění pouze funkčních a nepoškozených DPF a katalyzátorů

Díky velkému nárůstu poptávek o čištění a renovace DPF filtrů a katalyzátorů a hlavně pro velký zájem ověření skutečné výsledné kvality čištění od našich špičkových servisních a dopravních společností, bylo provedeno kontrolní a skutečné srovnání v praxi u vybraných čistících technologií. Jedná se o srovnání kvality čištění pomocí technologií SmartClean, HeatAir, mokrého čištění/proplachu a našeho všestranného a univerzálního konceptu Cleantaxx. Čištění bylo prakticky provedeno na náhodně vybraných DPF filtrech, které vybrali naši významní partneři z oboru Automotive.

Byl porovnáván hlavně konečný protitlak ve filtru po čištění (jiné metody čištění) a následném dočištění (koncept Cleantaxx) a také celkové váhové úbytky, které zásadně rozhodují o množství zbytkových usazenin v jádru filtru a tedy o celkové kvalitě vždy špičkově prezentovaného provedení čištění. Právě tyto prezentované rozdílové parametry rozhodují o konečné kvalitě provedeného čištění a ukazují, jak jsou vlastně filtry vyčištěny. Byly také testovány situace, kdy u nás již předem nepřistupujeme k čištění díky odhalenému poškození jádra filtru a nefunkčnosti DPF, nebo DOC katalyzátoru a naši konkurenti, ač s poskytnutou zárukou, čištění bez problémů na poškozeném filtru provedou a fakturují. Výsledky testů jsou znázorněny níže v přehledu (soubory ke stažení) a také v odkazu na naše videa z testů čištění..

Koncept Cleantaxx si dokáže poradit se znečištěním, které ostatní metody neumí odstranit a dosahuje zásadně jinou kvalitu čištění DPF a katalyzátorů (stav nových filtrů). Čistíme pouze funkční DPF a katalyzátory, tudíž zákazník neplatí za něco, co mu nefunguje. Naše praktické testy to jednoduše potvrdily, že koncept Cleantaxx patří mezi lídry v oblasti odbornosti, diagnostiky a čištění DPF a katalyzátorů na území EU.

Více obrazem a prakticky z testů v našich ukázkách zde: video ukázky Cleantaxx

Co dělá naše druhá divize - F.T.G. - průmyslové čištění je možné prohlédnout si zde


Naši partneři