Legislativa

/ Legislativa

Funkční výfuková soustava bude postupem času jasnou povinností

Pozor na normu EURO 6 hlavně u užitkových vozidel! Dle platných předpisů EU, je od roku 2018 povinnost v oblasti aftermarketu používat pouze certifikované, tedy EU komisí schválené neoriginální díly DOC, DPF, SCR, tedy katalyzátory EURO 6. Pro užitková vozidla (TRUCK, BUS), pro které si pořizujete, či je rovnou instalujete, je nutné tyto předpisy jednoznačně dodržet, jelikož tyto neoriginální díly se důkladně kontrolují. Žádný dodavatel by na trhu s náhradními díly neměl bez těchto schválených certifikací jiné katalyzátory distribuovat, tím porušuje platná nařízení EU. Proto si tyto deklarace při nákupu těchto dílů vyžadujte. Cleantaxx tyto podmínky na trhu, jako takřka jediný plně splňuje.

Právní základy Euro norem předepisují množství pevných částic a oxidů dusíku vypouštěných do ovzduší ze vznětových motorů. Pro dosažení těchto základních požadavků tzv. '' Volné jízdy'' v zónách s ochranou životního prostředí se starají filtry pevných částic.

Instalované DPF filtry Euro 4-6 jsou automatickým zachytávačem nečistot (pevných částic) a jsou tedy odkázáni k tomu se ucpávat. Proto je nutné počítat i se servisem tohoto filtru tzv. čištěním jádra filtru. Proto jsme tady a nabízíme profesionální službu čištění společně s vedlejším odborným supportem (školením). Osobní vozidla, autobusová a nákladní doprava, to jsou nyní aktuální oblasti, kde je DPF filtr potřeba intenzivně čistit / servisovat. Ostatní oblasti jako je manipulační, stavební a zemědělská technika jsou také dle nových norem úpravy výfukových plynů připraveni na servis DPF a v příštím období budou filtry připraveny na vyčištění.

Uzavřené DPF filtry (keramické) se nejčastěji používají u užitkových vozidel v podobě dodatečných instalací. K dispozici jsou tyto filtry buď potažené, nebo bez povrchové úpravy. Tyto filtry zabraňují úniku pevných částic z vozidla přibližně o 99 %. Modelová řada EURO 2 a 3 s dodatečným dovybavením získají zelenou nálepku (plaketu).                       

EURO normy 4, 5 a EEV s výrazným lepším vnitřním motorovým vybavením nemají instalovány uzavřené systémy, nejvíce nasazovány jsou slinuté kovové filtry, což jsou systémy otevřené.

V oblasti osobních automobilů mohou být dovybaveny starší dieselová vozidla uzavřeným slinutým filtrem a to od roku výroby 2004. U moderních motorizací vozidel jsou již rovnou ve výrobě instalovány keramické DPF filtry. Ty mají účinnost až 99 %.

Otevřené systémy filtrů (ze slinutého kovu) jsou často nasazovány do vozidel třídy EURO 4, 5 a EEV. Vzhledem k nižším emisím výfukových plynů než u  EURO 2 a 3 je tento systém dostačující. Slinutý kovový filtr zabraňuje vypouštění pevných částic o 40 %. Slinuté kovové filtry jsou často nasazovány u mnoha autobusů- norma EEV, ale používají se také jako filtry k doinstalacím. Sintermetalové (slinuté kovové) filtry, jako třeba PM-KAT, mají často dlouhodobou životnost. Cleantaxx přesto pro tyto systémy nabízí čistící řešení.

EURO 6 u užitkových vozidel s sebou kromě zlepšení spalování motoru přínáší uzavřený keramický systém. Tento systém ještě více snižuje obsah pevných částic ve výfukových plynech a zajišťuje dosažení přísnějších podmínek emisních limitů.

EURO normy

  • Normy EURO mají za úkol regulovat emisní hodnoty pro vozidla
  • Norma EEV produkuje o 30 % méně pevných částic, než je tomu u EURO 5
  • Norma EURO 6 má již nyní nastaveny hodnoty emisí, které jsou lepší o 60 %, než u EURO 5
  • Emisí normu pevných částic u stavebních strojů upravuje norma TIER.
Naši partneři