Funkce DPF

/ Funkce DPF

Automatický zachytávač nečistot DPF je díky své funkci odkázán k čištění

DPF filtry jsou na všechny vozidla a stroje instalovány pro jejich schopnost zachytávat pevné částice, které produkují při spalování dieselové motory. Abychom splnili předpisy emisních norem pro dodatečnou úpravu výfukových plynů, musí být tyto filtry pevných částic funkční. Jelikož je DPF filtr svojí konstrukcí jádra připraven se ucpávat a znečišťovat, musí být v průběhu své živostnosti automaticky, nuceně regenerován (na vozidle), poté s jistotou u každého vozidla a stroje i profesionálně vyčištěn, či vyměněn za nový (drahé řešení). A právě nutné čištění, nebo výměna DPF jsou nejvíce závislé vždy na stylu jízdy, také na použitém palivu, oleje a též na funkčnosti soustavy před filtrem (vstřiky, turbo atd.).

Vypalování DPF provádí vozidlo samo automaticky, či nuceně, netřeba za to navíc platit.

                                           Schéma filtru DPF (filtr pevných částic)

Co pomáhá udržet DPF filtr v průběhu provozu v kondici?

Je to samozřejmě dobrý provoz vozidel, funkční spalování, kvalitní palivo, správná olejová náplň a samozřejmě fungující a kvalitně probíhající regenerační proces, který pomáhá filtru pevných částic vydržet delší dobu v dobrém funkčním stavu. Ale jsou tu i některá negativa, se kterými provozovatel vozidel a strojů musí v průběhu životnosti filtru počítat.

U vozidel a strojů řídí v prvopočátku spouštění automatické regenerace řídící jednotka vozidla. V pozdějším provozu vozidla/stroje přebírá řízení cyklů regenerací diferenciální měření (čidlo tlaku), které je instalované na těle DPF filtru. Pakliže je ovšem filtr již tak ucpán/znečištěn a při regeneracích na vozidlech již nemá tzv. vypalování/regenerace filtru potřebnou účinnost, musí být poté DPF odborně vyčištěn. Jeho funkce a dlouhodobá životnost je ale závislá na ostatních součástích výfukové soustavy, nejvíce na spolu instalovaném oxidačním katalyzátoru. Pokud nebude oxidační katalyzátor (přední katalyzátor) funkční, nemůže být DPF filtr také dlohodobě v dobré kondici.    

                                                                           

Opakované a dokola prováděné regenerování DPF filtru na vozidle/stroji nic zásadního nepřinese

Čím častěji je regenerace na vozidle řídící jednotkou, diferenciálním měřením, nebo v servisu automaticky/nuceně spouštěna, tím se diagnosticky potvrzuje v DPF již značně zvýšený obsah nečistot/usazenin. Neustále opakované a časté regenerace ovšem nic postupem času nepřinesou, ba naopak ničí a přetěžují celkově celou soustavu DPF a katalyzátoru.Pak zbývá jen ten nejefektivnější postup pro DPF filtr a to je provést odborné profesionální vyčištění filtru, včetně zhodnocení funkčnosti a spolehlivosti celé ATS soustavy.

Důvody častých regenerací:

  • silně ucpaný filtr pevných částic - DPF je nutné profesionálně vyčistit
  • již nefungující, nebo málo účinný přední oxidační katalyzátor (DOC) - DPF je zcela zbytečné čistit
  • Nefunkční/chybové diferenciální měření tlaku/senzory

Včasný servis v podobě profesionálního čištění DPF filtru má pouze pozitivní efekt

  • vozidlo se vrátí z pohledu spotřeby paliva na původní hodnoty
  • výkon a tah vozidla není omezovám ucpáním výfukové soustavy
  • životnost celé ATS soustavy se výrazně prodlužuje
  • náklady na servis výfukové soustavy se díky včasnému servisu DPF výrazně snižují

Odstranění DPF filtru z vozidla? Obrovský problém blízké budoucnosti

Alternativu odstraňování DPF vidíme jako velkou chybu majitele vozidla. Ten kdo tak již učinil, nemá v budoucnu dobré vyhlídky a vynaloží možná 2x více nákladů do zpětné montáže DPF. Evropská unie důrazně tlačí na všechny státy patřící do unie, aby dodržovali předepsané normy připravené ke stále větší ochraně životního prostředí. ČR již proto připravuje jasná pravidla pro emisní skupiny vozidel, hlavně z pohledu kontrol přímo na silnicích. Podobné postupy a možnosti jsou již aplikovány třeba v Německu, kde má možnost zkoušku aktivity DPF filtru provést rovnou i dopravní policie při silniční kontrole.

Obraťte se na zkušené profesionály v oboru čištění DPF filtrů a katalyzátorů: objednat službu čištění zde

Naši partneři