Metody měření DPF

/ Funkce DPF / Metody měření DPF

Základ kvalitního čištění DPF - znát parametr protitlaků nového DPF filtru

Jen v případě, že vlastníte originální hodnoty protitlaku nových DPF filtrů od osobních vozidel, přes dodávky, autobusy, tahače, stavební, manipulační, zemědělskou techniku a lokomotivy, můžete zaručit profesionální provedení čištění filtrů. Bez těchto hodnot nemáte šanci zajistit zákazníkovi naprostou čistotu, obnovenou průchodnost a také následnou dlouhodobou funkčnost. Cleantaxx tyto hodnoty nových DPF filtrů vlastní, takže zaručujeme čištění filtrů v tom nejlepším provedení, tedy na úrovni protitlaků po vyčištění, jaké mají nové DPF filtry všech skupin vozidel a strojů používající dieselový agregát.

Používáme tyto měřící zařízení:

  • Přetlaková měřící technologie Cleantaxx - široká rozlišovací schopnost minimálních usazenin v DPF / referenční tlaky (v jednotkách mbar)
  • Podtlaková měřící technologie FSX - určuje přesné referenční hodnoty protitlaků nových DPF (v jednotkách psig)

 

Vizuální kontrola PF filtru před čištěnímDiagnostika filtru endoskopem před čištěnímMěření protitlaku jádra filtru před čištěním

Protitlaková zkouška DPF filtru před a po čištění je nejpřesnější diagnostika stavu filtru

Pomocí dvou odlišně fungujících elektronicky řízených měřících zařízení s definovaným množstvím vzduchu jsou DPF filtry testovány. Přitom je zjištěn protitlak ve filtru a to vždy díky 2 odlišným testům na té nejlepší úrovni. Tak se již předem určí míra ucpání a zanesení filtru pevných částic a známe tak předem stav filtru na vozidlech a strojích. Stejným principem je také nastavena senzorika na řídící jednotce motoru.

Po dvou čistících cyklech je znovu provedeno měření a je zjištěn stav čištěného filtru. Pokud je naměřená hodnota na úrovni hodnot nového filtru, bylo čištění úspěšné a DPF může být expedován zákazníkovi. Pokud jsou data měření na jiných hodnotách, provádějí se další opakované kroky čištění, až do stavu splnění předepsaných hodnot. Toto není prováděno, pokud se v průběhu čištění projeví vnitřní poškození filtrů, což je zcela běžná věc. Ten kdo průběžně nezjišťuje vnitřní stavy filtrů a jen tupě čistí, nemá nikdy jistotu funkčnosti filtrů. Tím přenáší riziko na zákazníka, že filtr po vyčištění nebude fungovat.

Protokol o renovaci DPF filtru - dokonalé hodnocení stavu filtru před a po čištění

Každá renovace je krok po kroku dokumentována. Každý klient obdrží po samotném čištění originální protokol o renovaci s hodnotami naměřenými a zapisovanými při jednotlivých cyklech čištění. Tak se může klient přesvědčit o výsledném stavu průchodnosti DPF (stav vykazující nové filtry).

Proces čištění filtru pevných částic nebo katalyzátoru

Naši partneři