Funkce katalyzátoru

/ Funkce katalyzátoru

Bez dobře funkčního katalyzátoru ATS výfuková soustava nemůže fungovat

Problémy u katalyzátorů nejsou způsobeny jen nečistotami, ale jedná se již o ztrátu jejich funkčnosti

Zařízení, které nazýváme katalyzátor, umožňuje snižování obsahu nebezpečných látek ve výfukových spalinách motorových vozidlech. Označení katalyzátor vzniklo z principu funkce - katalýza - při chemických reakcích probíhající v jeho útrobách, které zajišťují přeměnu škodlivých látek. Výfukové plyny obsahují pro lidský organismus jedovaté látky - oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx). Po průchodu katalyzátorem jsou důsledkem chemických reakcí přeměněny na neškodný oxid uhličitý CO2, vodu (H2O) a dusík N2. Katalyzátor instalovaný do motorových vozidel obsahuje vzácné drahé kovy Platinu, Rhodium, Palladium (oxidační část), Wolfram (redukční část), které jsou naneseny na reakční ploše katalyzátoru. Pro úspěšnou reakci je nutné, aby byla plocha, kde probíhají výše zmíněné reakce, co největší. Proto je vnitřek katalyzátoru tvořen dutinkami připomínající včelí plástve s velmi jemnou strukturou. Reakce spojené s katalytickou reakcí probíhají nejlépe v teplotách od 250 - 300°C.  Při těchto teplotách a zástřiku AdBlue (močovina) dochází v provozu vozidel ke snížení škodlivých spalin ve výfukových plynech a tzv. redukčním reakcím.

U DOC katalyzátoru a SCR katalyzátoru je velmi důležitá jejich funkčnost, špína je až na druhém místě.

 

                             Funkce katalyzátoru

Do katalyzátorů při čištění nesmí voda - to potvrdí každý výrobce ATS

Rozdělení DOC a SCR katalyzátorů:

Dle funkce:

  • oxidační katalyzátor - snižuje emise oxidu uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (HC)
  • redukční katalyzátor - na rozdíl od oxidačního katalyzátoru redukuje i emise oxidů dusíku (NOx) a amoniaku (NH3), které si katalyzátor vyrábí hydrolýzou AdBlue.

Materiálové provedení:

  • keramické katalyzátory - mají keramickou vložku, výhodou těchto katalyzátorů je o něco nižší cena. Keramické katalyzátory jsou výrazně citlivější na poškození (jak mechanické tak chemické) a to zejména při špatném seřízení motoru, poruchách.
  • kovové (slinuté/sintermetalové) katalyzátory - mají kovovou vložku a nejsou tak citlivé na mechanické poškození. Nehrozí poškození vlivem horšího chodu motoru.

Každý katalyzátor se časem zanese nečistotami a nebo ztratí svojí účinnost

U nákladních vozidel se vznětovými motory (diesel) jsou používány katalyzátory pro přísnější emisní třídy EURO 4 a EURO 5. Tyto filtry jsou osazovány při výrobě vozidla a snižují škodlivé látky ve výfukových plynech, pomocí moderního systému selektivní katalytické redukce - systém SCR. Součástí těchto systémů jsou i tzv. lambda sondy (kyslíkové sondy), které jsou propojeny s řídící jednotkou motoru a upravují poměr palivové směsi. Součástí selektivní katalytické redukce SCR je vstřikování tzv. močoviny - AdBlue pro snižování oxidů dusíku (NOx).

Katalyzátor MB Actros - EURO IV/VKatalyzátor Volvo FM/FH - ERURO IV/V

Filtr se provozem vozidla zanáší sazemi, popelem či jinými nečistotami. Rychlost zanášení je závislá na mnoha faktorech - na stylu jízdy, na kvalitě paliva, AdBlue, používaném oleji, technickém stavu trysek atd. Nečistoty v těle katalyzátoru snižují účinnost katalyzátoru, až nakonec zcela přestane fungovat. Dochází k navýšení protitlaků ve výfukovém ústrojí vozidla a tím se snižuje jeho celkový výkon. Jedním z projevů je také nárůst spotřeby paliva, až po definitivním zničení katalyzátoru. Následuje pak koupě zcela nového velmi drahého filtru - katalyzátoru (pokud ho již není možné vyčistit).

Cleantaxx vychází ze svých dlouholetých zkušeností a doporučuje preventivně katalyzátor čistit. U tzv. "přejetých katalyzátorů" je proces čištění neúspěšný a nezbývá než zakoupit velmi drahý originální díl.

Naše doporučení na preventivní čištění najdete na stránce Prevence čištění katalyzátorů

Naši partneři