Koncept Cleantaxx

/ Koncept Cleantaxx

Koncept Cleantaxx využívá svých dlouholetých zkušeností s čištěním filtrů

Bezkonkurenční řešení a zcela odlišné provedení čištění filtrů, než je na území ČR a SK nabízeno

DPF filtr po renovaci

V dnešní době existuje několik metod čištění DPF a katalyzátorů. Úroveň služeb se velmi liší, ale pro zákazníka je v první fázi důležité, že buď kontrolka na palubní desce zhasne a nebo vozidlo lépe funguje. Problém však vyvstane, když se zanedlouho znovu rozsvítí kontrolka, či vozidlo nefunguje tak jak má. Není výjimkou, že vozidlo neprojde měřením emisí na STK. To je případ, kdy je filtr renovován neodborně a kvalita čištění je pochybná, pouze levná. Ne pokaždé je příčinou závady špína-nečistota. A právě proto je nutné před započetím čištění provést důkladnou diagnostiku a analýzu funkčnosti a poškození filtrů DOC, DPF a SCR. Ty kroky dělá výhradně pouze Cleantaxx.

Certifikát kvality TÜVJestliže někdo tvrdí, že je v oblasti čištění a renovací  DPF a katalyzátorů nejlepší, měl by mít také pro své tvrzení vystaven doklad - osvědčení kvality. Cleantaxx si na důkaz deklarované kvality nechal vystavit certifikát kvality čištění od TÜV Rheinland a to díky provedenému testu. Výsledný protokol, který byl výhradně zaměřen na měření ověřené účinnosti obnovení průtoku filtrů pevných částic, má toto znění „Proces čištění společnosti Cleantaxx vykazuje stejné chování průtoku u použitých filtrů ve srovnatelné kvalitě průtoku nových filtrů“.

Jediná možná varianta, jak klientovi tuto jistotu obnovené průchodnosti nabídnout, je prokázat mu, že filtr má hodnoty průchodnosti v podobě protitlaků nového originálního filtru. To je u nás samozřejmě nabízeno každému našemu zákazníkovi pomocí špičkové měřící přetlakové a podtlakové technologie. Také hodnoty průtoku filtrů od všech typů originálních DPF filtrů jsou základem úspěšné renovace. Bez těchto hodnot bychom měřit a deklarovat nic nemohli. Ukončení procesu renovace, neboli čištění je pro nás fakt, že jsme těchto hodnot dosáhli. Jestliže nejsou po standardních úkonech hodnoty dosaženy, čištění se opakuje, až do jejich splnění.

DPF filtr před a po čištění

Co je proto podmínkou kvalitního čištění?

 • mít prověřený koncept, který předepisuje přesné postupy a ty striktně dodržovatKoncept Cleantaxx - čištění DPF, prodej DPF
 • vlastnit kvalitní měřící zařízení, které je konstruováno právě pro tyto diagnostiky
 • přímé čištění jádra filtru - pouze tak odhalíte poškození a různé problémy s keramickým nebo slinutým filtrem, které při skrytém, uzavřeném čištění neodhalíte
 • provádět čištění opravdu šetrnou a účinnou technologií - suchou metodou, která zaručí vždy perfektní výsledek renovace, nejlépe s parametrem jako u nového DPF
 • používat více univerzálních technologií k čištění a ne pouze jedno zařízení - filtry jsou díky používání a způsobu znečištění různě zaneseny, proto musím používat více variant metod a způsobů čištění
 • být vlastníkem skutečných průtokových hodnot nových filtrů od všech výrobců, nepoužívat pouze odhady a čistit filtry bez podložených hodnot protitlaků (často nedočištěné fltry)

Je třeba ještě zdůraznit, že nedokonale vyčištěná jádra filtrů, několikanásobně rychleji zachytávají saze a popel uvnitř jádra, než tomu bylo u nového DPF filtru. Je to dáno tím, že vnitřní stěny filtru nejsou důkladně vyleštěny a nečistoty jsou pořád nalepeny na stěnách DPF. Tyto zbytky násobně rychleji zachytávají okamžitě se tvořící nečistoty ve filtru. Dalším rizikem pro rezidua jsou změny teplot, které z těchto usazenin dělají zcela jiný, těžko čistitelný materiál. Výsledkem je krátká doba životnosti filtru a vícenáklady na odstávku a opětovné čištění.

Naše provedení se zcela odlišuje od ostatních nabízených řešení čištění filtrů

Zajištění objednávky:Zajištění objednávky čištění

 • komunikace se zákazníkem
 • příprava termínů zakázky
 • výběr služby čištění a doprava
 • online objednávka - webový portál
 • zajišťujeme spediční službu po celé ČR a SK - noční svozy - noční depo

Příjem a celková diagnostika filtru:

 • příjem filtru s diagnostikou (optický endoskop), vizuální kontrola technika
 • měření vstupní hmotnosti filtru, kontrola kanálů
 • měření protitlaků a počáteční průchodnosti filtru (určení míry znečištění)
 • dokumentace všech prvotních údajů o filtru, přesná evidence stavu
 • zařazení filtru podle čistitelný/nečistitelný - nefunkčnost, poškození

Příprava filtru na čištění a renovaci:Předčištění filtru pevných částic

 • dělení těla filtru řezáním dle konceptu Cleantaxx - nutný úkon
 • oddělení předního katalyzátoru a příprava obou dílů na kontrolu
 • vizuální kontrola jádra filtru (praskliny, lomy, obsah oleje)
 • dokumentace celkového stavu filtru před čištěním
 • výběr vhodného postupu a technologie pro kroky čištění         

Předčištění jádra filtru dle postupů Cleantaxx:

 • předčištění filtru - kavitační efekt 3 - 5 bar (dle typu filtru)
 • čištění suchým ledem (-50°C) - předleštění stěn a komor filtru
 • kontrola hmotnosti a měření průchodnosti filtru
 • test oxidační reakce katalyzátoru - nutné pro zjištěné funkce ATS

Termický proces čištění:Termický proces čištění DPF filtru - dle konceptu Cleantaxx

 • termické čištění použítí vyhřátí +500°C - prováděno bez nebezpečných usazenin olejů atd.
 • odstranění nečistot termikou (usazeniny v izolaci, saze, popel)
 • vibrační čištění pomocí vibračního zařízení, odstranění zbytkových nežádoucích usazenin
 • zkouška hmotnostního úbytku, kontrola odstranění jemných nečistot
 • kontrola stavu struktury jádra před závěrečným krokem procesu

Hlavní čistící proces:

 • vibrační proces pro odstranění usazenin po termice
 • dočištění filtru technologií s kavitačním efektem
 • kavitační efekt 3 - 5 bar (dle typu filtru)
 • čištění jádra suchým ledem -50°C / 3 - 5 bar (dle typu filtru)
 • doleštění stěn a komor filtru
 • využití náhradních čistících technologie a postupů čištění

Vizuální kontrola DPF filtruKontrola dosažených údajů a dokumentace:

 • diagnostika stavu průchodnosti filtru
 • měření protitlaků a měření úbytku hmotnosti
 • srovnání dosažení hodnot protitlaků jako u nových filtrů
 • dokončení dokumentace - protokolu o renovaci
 • rozhodnutí o dokončení čištění a stav filtru po renovaci

Kompletace těla a jádra filtru:

 • složení skeletu filtru po renovaci
 • provedení kvalitního jemného sváru
 • čištění obvodového pláště filtru
 • oprava svařováním případných poškození na plášti filtru
 • montáž demontovaných součástek (čidla, senzory)

Zajištění přepravy a ukončení zakázky:Přeprava vyčištěného DPF filtru

 • příprava filtru na expedici
 • kvalitní zabalení zásilky do bezpečného přepravního obalu, palety
 • objednání spediční služby pro zajištění rozvozu
 • vystavení protokolu o renovaci
 • dokončení zakázky a archivace všech potřebných údajů
 • předání spedici k přepravě s využitím nočního expresu
 • archivace všech získaných údajů elektronicky a v papírové podobě

 

Provádíme čištění DPF filtrů a katalyzátorů těchto značek:

Airmeex, Ark, BASF, Baumot, Baumüller, Bersy, Caterpillar Inc., Comela, Daugbjerg, DCL, Deutz, Delphi, Dinex, Donaldson, Eberspächer, ECS, EHC, Emcon, Eminox, Emitec, Ernst, ETB, HJS, HUG / Erling Klinger, Huss, Kurre, Twintec, Johnson Matthey, Liebherr, Mann+Hummer, Oberland Mangold, Pirelli, Physitron, Proventia, PUREM, PURItech, Roth-Technik, Tehag, Remus, Tenneco/Walker, UNI Fit, VW.

Naši partneři