Stavebné stroje

/ Renovácia filtrov / Stavebné stroje

Cleantaxx ponúka komplexné riešenie čistenia DPF filtrov pre stavebnú techniku.

Pri výstavbe ciest, diaľnic, tunelov apod. je povinné používať DPF. Filtre pevných častíc používané pri stavebných strojoch sú zvyčajne vyrobené s keramickým povrchom.

Ak máte záujem o naše služby čistenia, vyplňte prosím objednávkový formulár

Filtr pevných částic (DPF) - osobní automobily Filtr pevných částic (DPF) - dodávky Filtr pevných částic (DPF) - autobusy Filtr pevných částic (DPF) - nákladní vozidla Filtr pevných částic (DPF) - vysokozdvižné vozíky Filtr pevných částic (DPF) - lokomotivy Filtr pevných částic (DPF) - lodní doprava Filtr pevných částic (DPF) - stavební stroje

Zákonná úprava

V zahraničí už niekoľko rokov platia tvrdé zákony ohľadom emisných zón, vypúšťaných škodlivín a odstraňovania spalín prostredníctvom filtrov pevných častíc u dieselových motorov najrôznejších dopravných prostriedkov. Ohľadom odstraňovania DPF aj náš zákon hovorí jasne a to v zmysle, že po odstránení filtra DPF sa automobil stáva nespôsobilý na ďalšiu prevádzku. Doteraz však nie je dosť kontrolných pracovísk, ktoré by sa týmto problémom zaoberali.

Tento zákon je síce v platnosti už skoro rok, ale až začiatkom februára 2013 vláda schválila vykonávací predpis, na základe ktorého už môžu mestá zóny zavádzať. Spoločne s tým budú za poplatok vydávané plakety v troch farbách, ktoré budú značiť, akú emisnú normu auto spĺňa a či teda bude alebo nebude mať do danej zóny povolený vjazd. Toto je len jeden z prvých krokov. Nasledovať by malo sprísnenie emisných kontrol, ďalej potom predovšetkým preškolenie personálu na odhaľovanie odstránených DPF filtrov a zároveň tiež preškolenie a dostatočné nástroje pre Políciu ČR a SR, ktorá bude majiteľov automobilov za odstránený filter DPF pokutovať.

Ak máte záujem o profesionálne vyčistenie či renováciu DPF filtra, prosím vyplňte dopytový formulár

Naši partneři