Legislatíva

/ Legislatíva

Funkčná výfuková sústava bude časom jasnou povinnosťou

Pozor na normu EURO 6 hlavne u úžitkových vozidiel! Podľa platných predpisov EU, je od roku 2018 povinnosť v oblasti aftermarketu používať len certifikované, EU komisiou schválené neoriginálne diely DOC, DPF, SCR, teda katalyzátory EURO 6. Pre úžitkové vozidlá (TRUCK, BUS), pre ktoré si kupujete, alebo  rovno inštalujete, je nutné tieto predpisy jednoznačne dodržať, nakoľko sa  tieto neoriginálne diely dôkladne kontrolujú. Žiadny dodávateľ by na trhu s náhradnými dielmi nemal bez týchto schválených certifikácií iné katalyzátory distribuovať, tím porušuje platné nariadenia  EU. Preto si tieto deklarácie pri nákupe týchto dielov vyžadujte. Cleantaxx tieto podmienky na trhu, ako jediný plne spĺňa.

Právne základy Euro noriem predpisujú množstvo pevných častíc a oxidov dusíka vypúšťaných do ovzdušia zo vznetových motorov. Pre dosiahnutie týchto základných požiadaviek tzv. '' Voľnej jazdy'' v zónach s ochranou životného prostredia sa starajú filtre pevných častíc.

Uzavreté DPF filtre (keramické) sa najčastejšie používajú u úžitkových vozidiel v podobe dodatočných inštalácií. K dispozícii sú tieto filtre buď potiahnuté, alebo bez povrchovej úpravy. Tieto filtre zabraňujú úniku pevných častíc z vozidla približne o 99%. Modelová rada EURO 2 a 3 s dodatočným vybavením získajú zelenú nálepku (plaketu).                        

EURO normy 4, 5 a EEV s výrazne lepším vnútorným motorovým vybavením nemajú inštalované uzavreté systémy, najviac nasadzované sú spekané kovové filtre, čo sú systémy otvorené.

V oblasti osobných automobilov môžu byť staršie dieselové vozidlá dovybavené uzavretým spekaným filtrom a to od roku výroby 2004. U moderných motorových vozidiel sú už priamo vo výrobe inštalované keramické DPF filtre. Tie majú účinnosť až 99 %.

Keramické filtre podliehajú pravidelnému čisteniu. Vo filtri sa zadržiava popol, sadze a často obsahuje zvyšky oleja. Interval čistenia u úžitkových vozidiel je od 20 000 km až 120 000 km. U osobných automobilov sú intervaly v rozmedzí od 50 000 km do 220 000 km. Všetko je závislé od prevádzkového režimu, oblasti prevádzky, množstva najazdených kilometrov, použitom oleji, a celkovej spotrebe oleja vo vozidle. Tieto atribúty stanovujú intervaly čistenia.

Otvorený systém filtra (zo spekaného kovu) je často nasadzovaný do vozidiel triedy EURO 4, 5 a EEV. Vzhľadom k nižším emisiám výfukových plynov než u EURO 2 a 3 je tento systém dostačujúci. Spekaný kovový filter zabraňuje vypúšťaniu pevných častíc o 40%. Spekané kovové filtre sú často nasadzované u mnohých autobusov- norma EEV, ale používajú sa aj ako filtre k doinštaláciám

EURO 6 u úžitkových vozidiel prináša okrem zlepšenia spalovania motoru, aj uzavretý keramický systém. Tento systém ešte viac znižuje obsah pevných častíc vo výfukových plynoch a zaisťuje dosiahnutie prísnejších podmienok emisných limitov.

Sintermetalové (spekané kovové) filtre, ako napríklad PM-KAT, majú často dlhodobú životnosť. Cleantaxx napriek tomu pre tieto systémy ponúka čistiace riešenie.

EURO normy

  • Normy EURO majú za úlohu regulovať emisné hodnoty pre vozidlá
  • Norma EEV produkuje o 30 % menej pevných častíc, než je tomu u EURO 5
  • Norma EURO 6 má v súčasnosti nastavené hodnoty emisií, ktoré sú lepšie o 60 %, než u EURO 5
  • Emisnú normu pevných častíc u stavebných strojov upravuje norma TIER.
Naši partneři