Legislatíva

/ Legislatíva

Funkčná výfuková sústava bude časom jasnou povinnosťou

Právne základy Euro noriem predpisujú množstvo pevných častíc a oxidov dusíka vypúšťaných do ovzdušia zo vznetových motorov. Pre dosiahnutie týchto základných požiadaviek tzv. '' Voľnej jazdy'' v zónach s ochranou životného prostredia sa starajú filtre pevných častíc.

Uzavreté DPF filtre (keramické) sa najčastejšie používajú u úžitkových vozidiel v podobe dodatočných inštalácií. K dispozícii sú tieto filtre buď potiahnuté, alebo bez povrchovej úpravy. Tieto filtre zabraňujú úniku pevných častíc z vozidla približne o 99%. Modelová rada EURO 2 a 3 s dodatočným vybavením získajú zelenú nálepku (plaketu).                        

EURO normy 4, 5 a EEV s výrazne lepším vnútorným motorovým vybavením nemajú inštalované uzavreté systémy, najviac nasadzované sú spekané kovové filtre, čo sú systémy otvorené.

V oblasti osobných automobilov môžu byť staršie dieselové vozidlá dovybavené uzavretým spekaným filtrom a to od roku výroby 2004. U moderných motorových vozidiel sú už priamo vo výrobe inštalované keramické DPF filtre. Tie majú účinnosť až 99 %.

Keramické filtre podliehajú pravidelnému čisteniu. Vo filtri sa zadržiava popol, sadze a často obsahuje zvyšky oleja. Interval čistenia u úžitkových vozidiel je od 20 000 km až 120 000 km. U osobných automobilov sú intervaly v rozmedzí od 50 000 km do 220 000 km. Všetko je závislé od prevádzkového režimu, oblasti prevádzky, množstva najazdených kilometrov, použitom oleji, a celkovej spotrebe oleja vo vozidle. Tieto atribúty stanovujú intervaly čistenia.

Otvorený systém filtra (zo spekaného kovu) je často nasadzovaný do vozidiel triedy EURO 4, 5 a EEV. Vzhľadom k nižším emisiám výfukových plynov než u EURO 2 a 3 je tento systém dostačujúci. Spekaný kovový filter zabraňuje vypúšťaniu pevných častíc o 40%. Spekané kovové filtre sú často nasadzované u mnohých autobusov- norma EEV, ale používajú sa aj ako filtre k doinštaláciám

EURO 6 u úžitkových vozidiel prináša okrem zlepšenia spalovania motoru, aj uzavretý keramický systém. Tento systém ešte viac znižuje obsah pevných častíc vo výfukových plynoch a zaisťuje dosiahnutie prísnejších podmienok emisných limitov.

Sintermetalové (spekané kovové) filtre, ako napríklad PM-KAT, majú často dlhodobú životnosť. Cleantaxx napriek tomu pre tieto systémy ponúka čistiace riešenie.

EURO normy

  • Normy EURO majú za úlohu regulovať emisné hodnoty pre vozidlá
  • Norma EEV produkuje o 30 % menej pevných častíc, než je tomu u EURO 5
  • Norma EURO 6 má v súčasnosti nastavené hodnoty emisií, ktoré sú lepšie o 60 %, než u EURO 5
  • Emisnú normu pevných častíc u stavebných strojov upravuje norma TIER.
Naši partneři