Funkcie katalyzátora

/ Funkcie katalyzátora

Výfuková ATS sústava dlhodobo nefunguje bez funkčného katalyzátora

Zariadenie, ktoré nazývame katalyzátor, umožňuje redukciu obsahu nebezpečných látok vo výfukových spalinách motorových vozidiel. Označenie katalyzátor vzniklo z princípu funkcie - katalýzy - pri chemických reakciách prebiehajúcich v jeho útrobách, ktoré zaisťujú premenu škodlivých látok.

Výfukové plyny obsahujú pre ľudský organizmus jedovaté látky - oxid uhoľnatý (CO) a oxidy dusíka (NOx). Po prechode katalyzátorom sú dôsledkom chemických reakcií premenené na neškodný oxid uhličitý CO2, vodu (H2O) a dusík N2. Katalyzátor inštalovaný do motorových vozidiel obsahuje vzácne kovy - platinu (oxidačná časť), ródium (redukčná časť) a paládium, ktoré sú nanesené na reakčnej ploche katalyzátora. Pre úspešnú reakciu je nutné, aby bola plocha, kde prebiehajú vyššie zmienené reakcie, čo najväčšia. Preto je vnútro katalyzátora tvorené dutinkami pripomínajúcimi včelí plást s veľmi jemnou štruktúrou. Reakcie spojené s katalytickou reakciou prebiehajú najlepšie v teplotách od 300 - 600°C.  Pri týchto teplotách dochádza k zníženiu škodlivých spalín vo výfukových plynoch.

Rozdelenie katalyzátorov:

  • dvojcestný katalyzátor - znižuje emisie oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov
  • trojcestný katalyzátor - na rozdiel od dvojcestného redukuje aj emisie oxidov dusíka (NOx)
  • keramické katalyzátory - majú keramickú vložku, výhodou týchto katalyzátorov je o niečo nižšia cena. Keramické katalyzátory sú však oveľa citlivejšie na poškodenie (ako mechanické tak chemické) a to najmä pri zlom nastavení motora
  • kovové (spekané) katalyzátory - majú kovovú vložku a nie sú tak citlivé na mechanické poškodenie. Nehrozí poškodenie vplyvom horšieho chodu motora.

Každý filter sa časom zanesie nečistotami

U nákladných vozidiel so vznetovými motormi (diesel) sú používané katalyzátory pre prísnejšie emisné triedy EURO 4 a EURO 5. Tieto filtre sú osadzované pri výrobe vozidla a znižujú škodlivé látky vo výfukových plynoch, pomocou moderného systému selektívnej katalytickej redukcie - systém SCR. Súčasťou týchto systémov sú aj tzv. lambda sondy (kyslíkové sondy), ktoré sú prepojené s riadiacou jednotkou motora a upravujú pomer palivovej zmesi. Súčasťou selektívnej katalytickej redukcie SCR je vstrekovanie tzv. močoviny - AdBlue pre znižovanie oxidov dusíka (NOx).

Filter sa prevádzkou vozidla zanáša sadzami, popolom či inými nečistotami. Rýchlosť zanášania závisí od mnohých faktorov - od štýlu jazdy, množstva paliva atď. Nečistoty v tele katalyzátora znižujú účinnosť katalyzátora, až nakoniec úplne prestane fungovať. Dochádza k navýšeniu protitlaku vo výfukovom ústrojenstve vozidla a tým sa znižuje jeho celkový výkon. Jedným z prejavov je tiež nárast spotreby paliva, až po definitívne zničenie katalyzátora. Nasleduje potom kúpa úplne nového veľmi drahého filtra - katalyzátora (ak ho už nie je možné vyčistiť).

Cleantaxx vychádza zo svojich dlhoročných skúseností a doporučuje preventívne katalyzátor čistiť. U tzv. "prejazdených katalyzátorov" je proces čistenia neúspešný a nezostáva nič iné, než zakúpiť veľmi drahý originálny diel.

Naše doporučenie na preventívne čistenie nájdete na stránke Prevencia čistenia katalyzátorov

Naši partneři