Nákladné vozidlá

/ Renovácia filtrov / Nákladné vozidlá

Cleantaxx ponúka komplexné riešenie pre čistenie DPF a katalyzátorov.

Renováciu a čistenie ponúkame pre modely s dodatočne inštalovaným filtrom pevných častíc alebo nainštalovaným katalyzátorom. Vozidlá so staršou normou EURO 2 a 3 sú bez spracovania výfukových plynov len s tlmičom výfuku. Rôzne modely so štandardným EURO 4, sú už vybavené spracovaním výfukových plynov, ktoré bolo inštalované pri výrobe vozidla. S vytvorením ochranných zón v centrách miest sú prejazdy obmedzené pre vozidlá EURO 2 a 3, ktoré neboli dovybavené filtrami pevných častíc (červená a zelená plaketa). Ak máte záujem o naše čistenie, vyplňte prosím dopytový formulár.

Filtr pevných částic (DPF) - osobní automobily Filtr pevných částic (DPF) - dodávky Filtr pevných částic (DPF) - autobusy Filtr pevných částic (DPF) - nákladní vozidla Filtr pevných částic (DPF) - vysokozdvižné vozíky Filtr pevných částic (DPF) - lokomotivy Filtr pevných částic (DPF) - lodní doprava Filtr pevných částic (DPF) - stavební stroje

Ktoré DPF filtre a katalyzátory musia byť čistené a renovované?

  • Rada modelov EURO II a III s dodatočne inštalovaným filtrom pevných častíc (keramickým alebo zo spekaných kovov), ktoré získali zelenú nálepku. U týchto nákladných vozidiel musí byť filter pevných častíc (DPF) renovovaný každých 100 000 - 150 000 km.
  • Modely rady EURO IV, V a EEV vybavené katalyzátorom, ktorý je určený na celoživotnú prevádzku. Nepriaznivý vplyv na životnosť katalyzátora má prípadné zvýšenie množstva oleja vo výfukovom systéme, rovnako ako použitie aditíva AdBlue.
  • Modely EURO VI s najmodernejšou technológiou DPF filtrov.

Ak máte záujem o profesionálne vyčistenie či renováciu DPF filtra, prosím vyplňte objednávkový formulár.

Cleantaxx ponúka ekonomicky výhodné repasovanie (renováciu) všetkých katalyzátorov. Cena renovácie katalyzátora je vždy výhodnejšia ako cena (25-30%) katalyzátora nového.

Alternatívy čistenia

Niektorí výrobcovia DPF filtrov ponúkajú možnosť samočistenia, napríklad pomocou parného čističa.
Cleantaxx odporúča v tomto ohľade veľkú opatrnosť! Pri pokusoch o tzv. „domáce čistenie“ nemáte záruku účinného vyčistenia, ktoré by malo byť doložené protokolmi o vykonaných testoch pred aj po čistení vrátane diagnostiky použiteľnosti filtra.

Cleantaxx ponúka špeciálne riešenia renovácie DPF filtrov a katalyzátorov pre dopravné spoločnosti, špedičné firmy.

Doporučený cyklus čistenia pre DPF filtre a katalyzátory

Naši partneři