Záruky

/ Koncept Cleantaxx / Záruky

DPF filter je po našom čistení v parametroch ako nový originál – to je naša záruka

Čistíme DPF filtre tak dlho, až kým nie sú úplne čisté. Až keď čistený filter spĺňa hodnoty priechodnosti nového filtra, je zaslaný k opätovnej inštalácii na vozidlo. Celý proces je dokumentovaný a odovzdaný klientovi. Ak sa nepodarí filter vyčistiť (nezvratné poškodenie, znečistenie olejom či totálnej deštrukcie jadra filtra) konzultujeme s klientom následné kroky a snažíme sa nájsť pre klienta optimálne riešenie.   

                                                             

Originálne diely – to je naša záruka

Formou expres výmeny sú zasielané len originálne DPF filtre. V tomto prípade si môžete byť istí, že filter môže byť na vozidlo nainštalovaný, bez straty príslušných prevádzkových povolení. Kvalitný čistiaci koncept, špičkové meracie zariadenia a dlhoročné skúsenosti sú zárukou, že naše skladové zásoby predčistených DPF majú tú najvyššiu kvalitu  - sú to originálne diely.

Právne záruky pri výmenách kus za kus - expres výmena

Na naše úkony spojené s expres výmenou kus za kus, udeľujeme záruku podľa platných právnych predpisov, čo zodpovedá 12 mesiacom. Od Cleantaxx sú dodávané použité diely, ktoré boli diagnostikované a kvalitne vyčistené. Ak sa prejaví počas záručnej doby nejaká závada, je reklamácia vyriešená okamžite - diel je opravený. Ak nie je oprava možná, je cena za expres výmenu vrátená späť klientovi.

Životnosť DPF filtra

Rovnako ako u nových DPF filtrov nemôžeme i u originálnych repasovaných DPF filtrov zaručiť presnú časovú životnosť. Životnosť DPF filtra je ovplyvnená mnohými faktormi, medzi ktoré patrí napríklad:

  • Optimálne funkčná regenerácia
  • Správna funkčnosť motora, vrátane turbodúchadla
  • Recirkulácia výfukových plynov
  • Bezproblémová funkcia čidiel, elektroniky a olejového okruhu
  • Štýl jazdy
  • Kvalita paliva
Naši partneři