Funkcie DPF

/ Funkcie DPF

Automatický zachytávač nečistôt je vďaka svojej funkcii odkázaný k čisteniu

DPF filtre delíme na tzv. Otvorené alebo uzavreté systémy. Najviac používané sú uzavreté systémy (u novších vozov). Dodatočne inštalované filtre sú väčšinou systémy otvorené. Z hľadiska použitého materiálu sú najpoužívanejšie tzv. potiahnuté, nepotiahnuté keramické alebo sintermetalové (spekané) DPF.

Odstránenie DPF filtra z vozidla? Obrovský problém blízkej budúcnosti.

Alternatívu odstraňovania DPF vidíme ako veľkú chybu majiteľa vozidla. Ten kto tak už urobil, nemá v budúcnosti dobré vyhliadky a vynaloží možno až 2x toľko nákladov do spätnej montáže DPF. Európska únia dôrazne tlačí na všetky štáty patriace do únie, aby dodržiavali predpísané normy pripravené k stále väčšej ochrane životného prostredia. ČR už preto pripravuje jasné pravidlá pre emisné skupiny vozidiel.

Dôležité rozdiely medzi systémami DPF:

Otvorený systém

  • nízka účinnosť filtra (30 - 50%)
  • bez senzoriky
  • žiadne prepojenie s elektronikou motoru
  • neustála alebo žiadna regenerácia filtra
  • nízka obstarávacia cena

Uzavretý systém

  • vysoká účinnosť filtra - viac ako 99 %
  • tlakový a teplotný senzor integrovaný v riadiacej jednotke
  • intervalová regenerácia
  • vyššia obstarávacia cena

Všetky naftové motory osobných vozidiel s emisnou normou EURO 5 sú vybavené DPF filtrami v prevedení uzavretý systém. V prípade úžitkových vozidiel a autobusov, kde bolo potrebné splniť emisný limit EURO 4 a získať zelenú plaketu, bol dodatočne inštalovaný DPF filter v prevedení otvorený systém. Tvary a prevedenia DPF sú často veľmi odlišené a závislé na výrobcovi. Funkcia jadra filtra je ale u všetkých rovnaká. Oba systémy môžu byť čistené, každý však v iných intervaloch a za iných podmienok.

Filter pevných častíc – kontrolka svieti: DPF je upchatý

Už po niekoľkých stovkách najazdených kilometrov je filter pevných častíc vo Vašom vozidle zanesený sadzami. Tlakové senzory hlásia riadiacej jednotke motora: "DPF je plný". Nastupuje na rad automatická regenerácia DPF. Na pokyn riadiacej jednotky je ve výfukovom ústrojenstve pridaním aditíva zvýšená teplota a sadze vo filtri sú spálené. V normálnej prevádzke nie je teplota výfukových plynov tak vysoká, aby boli sadze spálené.

DPF filtr je plný - regenerácia je spustená

Opakovaná automatická regenerácia aj tak zanecháva vo filtri zvyšky nespálených povlakov popola a sadzí. Automatická regenerácia v automobile nie je natoľko účinná, aby filter vyčistila dokonale. Jedného dňa sa automobil hlási. "DPF filter je plný". Potom je potrebné filter buď profesionálne vyčistiť alebo kúpiť nový, ktorý je však veľmi drahý. Při čistení je nutné dbať na jeho kvalitu, pretože sebemenšie usadeniny, ktoré zostanú v dutinách filtra, násobne rýchlejšie napomáhajú zachytávaniu sadzí a popola a preto je potom nutné čistenie opakovať v kratších intervaloch. To už pre majitela vozidla nie je ekonomické. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitý výber metódy čistenia.

Preštudujte si preto spôsob ponúkaného čistenia: Opis nášho certifikovaného spôsobu čistenia DPF nájdete tu

Naši partneři