Cenník renovácií

/ Cenník renovácií

Náš cenník služieb čistenia DPF filtrov a katalyzátorov, vrátane ostatných renovácií filtrov je pripravený podľa profesionálnych dlhodobých skúseností a tiež náročnosti príprav na samotné čistenie. Neriešime pri zákazkách množstvo a druh usadenín a taktiež dosť často vopred neznáme poškodenie na obale, alebo izoláciu filtra.

Vždy zákazníkovi vraciame filter, ktorý je 100% priechodný a ostatné nedostatky sú dôkladne opravené. Cenník je uvedený v niekoľkých kategóriách. Ponúkame veľmi širokú paletu služieb, čo je v našom cenníku znázornené.

Našich zákazníkov rozdeľujeme na tzv. koncových a servisných partnerov. Servisní partneri využívajú u nás výrazne lepšie nákupné ceny za našu profesionálnu službu a produkty. ako sa stať partnerom           

 

Naši partneři