Metódy merania DPF

/ Koncept Cleantaxx / Metódy merania DPF

Základ čistenia DPF – poznať parameter priechodnosti nového originálu DPF

Pred každým vykonávaným čistením sú vady filtra diagnostikované endoskopom a vizuálnym pohľadom technika. Pri týchto kontrolách sú odhalené mechanické poškodenia celkového filtra. Potom je filter vážený a taktiež je zmeraný protitlak jadra filtra pred čistením na zariadení Mycon - Cleantaxx.

Protitlaková zkúška DPF filtra

DPF sú testované pomocou elektronicky riadeného meracieho zariadenia s definovaným množstvom vzduchu. Pritom je zistený protitlak vo filtri. Vopred sa tak určí miera upchatia a zanesenie filtra pevných častíc. Rovnakým princípom je tiež nastavená senzorika na riadiacej jednotke motora.

Po dvoch čistiacich cykloch je znovu vykonané meranie a je zistený stav čisteného filtra. Ak je nameraná hodnota na úrovni hodnôt nového filtra, bolo čistenie úspešné a DPF môže byť expedovaný zákazníkovi. Ak sú dáta merania na iných hodnotách, vykonávajú sa ďalšie opakované kroky čistenia, až do stavu splnenia predpísaných hodnôt.

Protokol o renovácii DPF filtra

Každá renovácia je krok po kroku dokumentovaná. Každý klient obdrží po samotnom čistení originálny protokol o renovácii s hodnotami nameranými a zaznamenanými pri jednotlivých cykloch čistenia. Tak sa môže klient presvedčiť o výslednom stave priechodnosti DPF filtra (stav ako vykazujú nové filtre).

Naši partneři