Prevencia čistenia

/ Koncept Cleantaxx / Prevencia čistenia

Bez prevencie servisu DPF a katalyzátorov sa zvyšujú náklady na prevádzku

Je všeobecne známe, že každý filter sa časom upchá a zanesie nečistotami. Aj tie najobyčajnejšie filtre sa musia raz za čas vyčistiť. Rovnaká situácia je aj u filtrov pevných častíc DPF a tiež u katalyzátorov. Napríklad u osobných vozidiel a inštalovaných DPF filtroch je zanesenie filtra dosť často spojené s celkovou funkčnosťou motorizačnej jednotky. Zvýšené tlaky môžu zapríčiniť poškodenie turbodúchadla a následné zastrieknutie filtra olejom. Pri vysokých teplotách dochádzanásledne k prasknutiu štruktúry jadra filtra a teda k zničeniu filtra pevných častíc. Následné investície do nových DPF filtrov sú niekoľkonásobne vyššie, než včasné preventívne renovácie. Preto zo svojich dlhoročných skúseností odporúčame včasné a preventívne čistenie filtrov.

Výhody čistenia DPF filtrov a katalyzátorov:

  • zabezpečenie neustálej prevádzkyschopnosti vozidla
  • lepšie jazdné vlastnosti vozidla - zlepšenie ťahu vozidla
  • predĺžená životnosť a funkčnosť filtra
  • zreteľné úspory nákladov pri nižšej spotrebe paliva
  • zníženie rizika poškodenia ostatných dielov v motore
  • obmedzenie nákladov na nákup nového filtra

 

Naši partneři