Koncept Cleantaxx

/ Koncept Cleantaxx

Koncept Cleantaxx využíva svoje dlhoročné skúsenosti - nie sme začiatočníci

V dnešnej dobe existuje niekoľko metód čistenia DPF a katalyzátorov. Úroveň služieb sa veľmi líši, ale pre zákazníka je v prvej fáze dôležité, že kontrolka na palubnej doske zhasne - problém je vyriešený. Problém však vyvstane, keď sa onedlho znova rozsvieti. Stáva sa to v prípade, že je filter renovovaný neodborne a kvalita je pochybná.

Ak niekto tvrdí, že je v oblasti čistenia a renovácií DPF a katalyzátorov najlepší, mal by mať pre svoje tvrdenie vystavený doklad - certifikát. Cleantaxx si na dôkaz kvality nechal vystaviť certifikát kvality čistenia od TÜV Rheinland. Výsledný protokol, ktorý bol výhradne zameraný na meranie overenej účinnosti obnovenia prietoku filtrov pevných častíc, má toto znenie „Proces čistenia spoločnosti Cleantaxx vykazuje rovnaké správanie prietoku u použitých filtrov v porovnateľnej kvalite prietoku nových filtrov“.

Jediná možná varianta, ako klientovi túto istotu obnovenej priechodnosti ponúknuť, je preukázať mu, že filter má hodnoty priechodnosti v podobe protitlaku nového originálneho filtra. To je u nás samozrejme ponúkané každému nášmu zákazníkovi pomocou špičkovej meracej technológie MYCON. Aj hodnoty prietoku filtrov od všetkých typov originálnych DPF filtrov sú základom úspešnej renovácie. Bez týchto hodnôt by sme merať a deklarovať nič nemohli. Ukončenie procesu renovácie, čiže čistenia je pre nás fakt, že sme týchto hodnôt dosiahli. Ak nie sú po štandardných úkonoch hodnoty dosiahnuté, čistenie sa opakuje, až do ich splnenia.

Čo je preto podmienkou kvalitného čistenia?

 • mať preverený koncept, ktorý predpisuje presné postupy a tie striktne dodržiavať
 • vlastniť kvalitné meracie zariadenia, ktoré je konštruované práve pre tieto diagnostiky
 • priame čistenie jadra filtra - iba tak odhalíte poškodenie a rôzne problémy s keramickým alebo spekaným filtrom, ktoré pri skrytom čistení neodhalíte
 • vykonávať čistenie naozaj šetrnou a účinnou technológiou, ktorá zaručí vždy perfektný výsledok renovácie
 • byť vlastníkom skutočných prietokových hodnôt nových filtrov od všetkých výrobcov, nepoužívať iba odhady

Treba ešte zdôrazniť, že nedokonale vyčistené jadrá filtrov, niekoľkonásobne rýchlejšie zachytávajú sadze a popol vnútri jadra, než tomu bolo u nového DPF filtra. Je to dané tým, že vnútorné steny filtra nie sú dôkladne vyleštené a nečistoty sú stále nalepené na stenách DPF. Tieto zvyšky násobne rýchlejšie zachytávajú okamžite sa tvoriace nečistoty vo filtri. Výsledkom je krátka doba životnosti filtra a dodatočné náklady na odstávku a opätovné čistenie.

Vykonávame tieto kroky pri čistení DPF a katalyzátorov:

Zaistenie objednávky:

 • komunikácia so zákazníkom
 • príprava termínov zákazky
 • výber služby čistenia a doprava
 • zaisťujeme špedičnú službu po celej ČR nočné zvozy - nočné depo

Príjem a celková diagnostika filtra:

 • príjem filtra s diagnostikou (endoskop), vizuálna kontrola technika
 • meranie vstupnej hmotnosti filtra
 • meranie protitlakov a počiatočnej priechodnosti filtra
 • dokumentácia všetkých prvotných údajov o filtri

Príprava filtra na čistenie a renováciu:

 • delenie filtra rezaním (jemný rez) podľa konceptu Cleantaxx
 • oddelenie predného katalyzátora a príprava obidvoch dielov na kontrolu
 • vizuálna kontrola jadra filtra (praskliny, lomy, obsah oleja)
 • dokumentácia celkového stavu filtra pred čistením            

Predčistenie jadra filtra podľa postupov Cleantaxx:

 • predčistenie filtra technológiou Mycon - kavitačný efekt 3 - 5 bar (podľa typu filtra)
 • predčistenie filtra technológiou Mycon
 • IceMaster (čistenie suchým ľadom) - predleštenie stien a komôr filtra
 • kontrola hmotnosti a meranie priechodnosti filtra

Termický proces čistenia:

 • termické čistenie - použitie vyhriatia na 600 °C
 • odstránenie nečistôt zahrievaním (olejové usadeniny, sadze)
 • vybračné čistenie pomocou vibračného zariadenia, odstránenie nežiaducich usadenín
 • skúška hmotnostného úbytku, kontrola odstránenia jemných nečistôt

Hlavný čistiaci proces:

 • dočistenie filtra technológiou Mycon
 • kavitační efekt 3 - 5bar (podľa typu filtra)
 • IceMaster (čistenie suchým ľadom)
 • doleštenie stien a komôr filtra

Kontrola všetkých dôležitých údajov o filtri a dokumentácia:

 • diagnostika stavu priechodnosti filtra
 • meranie protitlaku a meranie úbytku hmotnosti
 • kontrola dosiahnutia hodnôt protitlaku ako u nových filtrov
 • dokončenie dokumentácie - protokolu o renovácii

Kompletizácia tela a jadra filtra:

 • zloženie skeletu filtra po renovácii
 • prevedenie kvalitného jemného zvaru
 • čistenie obvodového plášťa filtra
 • montáž demontovaných súčiastok (čidlá, senzory)

Zabezpečenie prepravy a ukončenie zákazky:

 • príprava filtra na špedíciu
 • kvalitné zabalenie zásielky
 • objednanie špedičnej služby
 • vystavenie protokolu o renovácii
Naši partneři